Thủ tục đăng kí hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
03/28/2021 21:58:00 Đăng bởi Mat Buss (0) bình luận

Thủ tục đăng kí hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Hồ sơ cá nhân đăng ký hành nghề luật theo quy định tại Luật Luật sư 2012.

Trong lúc đất nước đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ thì ngành Tư pháp nước ta cũng đã và đang có những sự thay đổi hòa mình theo sự phát triển của đất nước. Hệ thống Tư pháp nước ta không chỉ tồn tại các cơ sở hành nghề luật sư hoạt động theo hình thức Công ty Luật hay các Văn phòng Luật mà còn có hình thức hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Theo quy định tại Điều 49, Khoản 1, Luật Luật sư 2012, Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân là luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải đăng ký hành nghề tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên (Điều 50, Khoản 1, Luật Luật sư 2012).

Về hồ sơ đăng kí hành nghề luật sư với tư cách cá nhân được quy định tại Điều 50, Khoản 1, Luật Luật sư 2012. Hồ sơ bao gồm:

a, Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

b, Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư;

c, Bản sao Hợp đồng lao động ký kết với cơ quan, tổ chức.

Trình tự, thủ tục để đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân được thực hiện như sau (Điều 50, Khoản 1, 2, 3, Luật Luật sư 2012):

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký hành nghề tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp sẽ tiến hành cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.

Sau khi nhận được Giấy đăng ký hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải gửi thông báo bằng văn bản kèm theo bảo sao Giấy đăng ký hành nghề luật sư cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

Sở Tư pháp là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cấp giấy phép hành nghề luật sư cho luật hành nghề với tư cách cá nhân (theo quy định tại Điều 50, Luật Luật sư 2012).

Về thời hạn trong việc cấp Giấy phép hành nghề luật sư cho luật sư hành nghề với tư cách cá nhân là bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khiếu kiện theo quy định của pháp luật (ĐIều 50, Khoản 2, Luật Luật sư 2012).

Với những quy định trên về thủ tục cấp Giấy phép hành nghề luật sư cho luật sư hành nghề với tư cách cá nhân cho thấy sự đa dạng trong cách thức hành nghề luật sư tại Việt Nam, cũng như góp phần thúc đẩy ngành Tư pháp nước nhà ngày càng phát triển toàn diện, đảm bảo sự công minh, công bằng trong xã hội.

Nguồn https://luatduonggia.vn/