Thời điểm mở thừa kế theo di chúc
01/28/2019 17:52:00 Đăng bởi Trần Danh (0) bình luận

Trong pháp luật thừa kế, thời điểm mở thừa kế theo di chúc được quy định nghiêm ngặt và rõ ràng. Điều này có ý nghĩa quan trọng cực kì quan trọng trong việc xác định quyền và nghĩa vụ của người thừa kế.

1. Quy định về thời điểm mở thừa kế theo di chúc

Khoản 1 Điều 611 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của BLDS”.

Như vậy, việc xác định chính xác thời điểm mở thừa kế theo di chúc là rất cực kì quan trọng. Mở thừa kế là việc công khai nội dung di chúc phân chia di sản. Theo đó, những người được hưởng di sản sẽ biết được cụ thể số lượng di sản. Sau khi chia xong thì còn bao nhiêu, ai sẽ quản lý phần di sản còn lại. Biết được quyền và nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại gồm những gì, người thừa kế phải thực hiện như thế nào.

Đối với di chúc cá nhân: Thời điểm mở thừa kế là căn cứ xác định người thừa kế. Người thừa kế bắt buộc phải là cá nhân còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế. Nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Đối với di chúc chung vợ chồng: Thời điểm mở thừa kế có hiệu lực khi 2 vợ chồng cùng lập di chúc chung. Phải khi cả 2 vợ chồng cùng đã chết thì mới được công bố nội dung di chúc.

2. Thẩm quyền mở thừa kế theo di chúc

Thẩm quyền mở thừa kế:

  • Chủ thể tiến hành thủ tục mở thừa kế: Tất cả những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người để lại di sản.
  • Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục mở thừa kế: Bất kỳ tổ chức công chứng nào trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản.

Tài sản phát sinh sau thời điểm mở thừa kế được xác định là di sản thừa kế có ý nghĩa trong việc xác định chính xác khối di sản mà người chết để lại. Đảm bảo đúng phần di sản mà từng người thừa kế được hưởng theo di chúc hoặc theo pháp luật. Đồng thời xác định được ai là người thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại nếu di sản gây thiệt hại.

3. Trình tự, thủ tục khi đến thời điểm mở thừa kế theo di chúc

Thủ tục mở thừa kế là thủ tục pháp lý bắt buộc trong luật thừa kế. Nằm thực hiện việc phân chia di sản, nghĩa vụ tài sản của người thừa kế theo nội dung di chúc để lại.

Thủ tục, trình tự mở thừa kế:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (photo công chứng);
  • Giấy chứng tử (photo công chứng);
  • Giấy tờ tùy thân của những người thừa kế (photo công chứng);
  • Giấy khai sinh của anh/chị/em (photo công chứng);
  • Giấy chứng tử của ông bà nội (photo công chứng )…

Lưu ý: Quý khách cần mang theo giấy tờ, văn bản gốc để đối chiếu.

Cơ quan công chứng phải kiểm tra kiểm tra hồ sơ đầy đủ hay chưa, nếu chưa thì yêu cầu người thừa kế bổ sung. Sau khi giấy tờ đã đủ và phù hợp quy định của pháp luật, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai. Địa điểm thực hiện phải tại trụ sở UBND cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản.

Trong trường hợp không có nơi thường trú, thì niêm yết tại UBND, nơi tạm trú có thời hạn của người đó. Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo Điều 49 Luật Công chứng.

 

Theo văn bản pháp luật