Di chúc bị vô hiệu khi nào?

01/29/2019 16:14:00 Đăng bởi Trần Danh (0) bình luận
Việc lập di chúc vô cùng cần thiết, tuy nhiên khi viết di chúc cần phải tuân thủ một số điều kiện cũng như yêu cầu của pháp luật. Vì vậy bạn cần nắm rõ để có thể biết được các trường hợp di chúc bị vô hiệu. Và ảnh hưởng của nó đối với bản di chúc... ... [Đọc tiếp]

Thời điểm mở thừa kế theo di chúc

01/28/2019 17:52:00 Đăng bởi Trần Danh (0) bình luận
Trong pháp luật thừa kế, thời điểm mở thừa kế theo di chúc được quy định nghiêm ngặt và rõ ràng. Điều này có ý nghĩa quan trọng cực kì quan trọng trong việc xác định quyền và nghĩa vụ của người thừa kế. 1. Quy định về thời điểm mở thừa kế ... ... [Đọc tiếp]

Lưu giữ di chúc theo ủy quyền

01/28/2019 17:10:00 Đăng bởi Trần Danh (0) bình luận
LƯU GIỮ DI CHÚC THEO UỶ QUYỀN 1. Lưu giữ di chúc theo ủy quyền là gì? Lưu giữ di chúc theo ủy quyền là việc người lập di chúc ủy quyền cho cơ quan công chứng hoặc một cá nhân khác giữ bản di chúc của mình. Người lập di chúc có thể yêu... ... [Đọc tiếp]

Tư vấn thừa kế doanh nghiệp tư nhân

01/28/2019 10:32:00 Đăng bởi Trần Danh (0) bình luận
Tài sản thừa kế không chỉ có đất đai, nhà ở, cổ phiếu, chứng khoán, bảo hiểm... mà còn có doanh nghiệp (công ty). 1. Quyền quyết định người thừa kế của chủ doanh nghiệp tư nhân Chủ doanh nghiệp tư nhân là cá nhân có quyền quản lý và chị... ... [Đọc tiếp]

Thừa kế có yếu tố nước ngoài

01/28/2019 09:50:00 Đăng bởi Trần Danh (0) bình luận
Hiện nay, quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài đã không còn là quan hệ hiếm gặp trong cuộc sống mà ngày càng phổ biến và phức tạp. Vì vậy, việc đưa ra những giải pháp để hoàn thiện về vấn đề này là rất cần thiết. 1. Thừa kế có yếu tố nước... ... [Đọc tiếp]

Thừa kế thế vị

01/17/2019 20:35:00 Đăng bởi Mat Buss (0) bình luận
Thừa kế thế vị là một trong những trường hợp thừa kế đặc biệt được quy định trong Bộ Luật dân sự năm 2015. Để giải đáp cho quý khách hàng các vấn đề liên quan đến thừa kế thế vị, Chúng tôi xin đưa ra phân tích về thừa kế thế vị theo quy định của ... ... [Đọc tiếp]

Phân biệt thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật

01/16/2019 10:31:00 Đăng bởi Mat Buss (0) bình luận
Thừa kế sự chuyển dịch tài sản thừa kế của người đã chết cho người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật. Theo quy định của pháp luật hiện hành, có 2 trường hợp thừa kế đó là thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Thừa kế trong mỗi t... ... [Đọc tiếp]

Thừa kế theo di chúc theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

01/14/2019 23:08:00 Đăng bởi Mat Buss (0) bình luận
Thừa kế theo di chúc được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau: Di chúc: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. ... ... [Đọc tiếp]