Nhà kinh tế học là ai? Công việc và vai trò của nhà kinh tế học là gì?

03/30/2021 14:50:00 Đăng bởi Mat Buss (0) bình luận
Một chuyên gia kinh tế hay nhà kinh tế học là một người chuyên nghiên cứu về sản lượng, sự phân phối của các nguồn tài nguyên, hàng hóa và dịch vụ. Trong giới học viện, nhà kinh tế học được xem là một người có học vị Tiến sĩ kinh tế chính trị, giả... ... [Đọc tiếp]