Marketing 5P - Chiến lược các marketer cần cân nhắc

04/01/2021 00:55:42 Đăng bởi Mat Buss (0) bình luận
Đã đến lúc doanh nghiệp cần cân nhắc thay thế chiến lược marketing 4P truyền thống thành chiến lược 5P, tập trung vào yếu tố gắn kết với nhu cầu của người tiêu dùng, theo Business Harvard Review (HBR). Khảo sát người tiêu dùng đầu năm 201... ... [Đọc tiếp]