Khi Luật sư trao Danh thiếp điện tử

04/24/2021 15:18:00 Đăng bởi Mat Buss (0) bình luận
Trong công việc, khi gặp gỡ đối tác, khách hàng mỗi Luật sư thường không quên trao danh thiếp giấy của mình để đối tác, khách hàng lưu lại thông tin và liên hệ khi cần thiết. Việc trao danh thiếp giấy truyền thống đã trở thành văn hóa giao... ... [Đọc tiếp]

Nhân hiệu của Luật sư định giá bao nhiêu?

04/23/2021 11:09:00 Đăng bởi Mat Buss (0) bình luận
Nhân hiệu! Một cụm từ ngày càng trở nên phổ biến những năm gần đây. Đặc biệt trong thời kỳ kinh tế số thì Nhân hiệu là yếu tố vô cùng quan trọng để tất cả các bên bao gồm đối tác, nhà đầu tư, khách hàng...đưa ra quyết định kinh doanh. Trước đâ... ... [Đọc tiếp]