Di chúc bị vô hiệu khi nào?
01/29/2019 16:14:00 Đăng bởi Trần Danh (0) bình luận

Việc lập di chúc vô cùng cần thiết, tuy nhiên khi viết di chúc cần phải tuân thủ một số điều kiện cũng như yêu cầu của pháp luật. Vì vậy bạn cần nắm rõ để có thể biết được các trường hợp di chúc bị vô hiệu. Và ảnh hưởng của nó đối với bản di chúc cũng như người được thừa hưởng di sản.

Di chúc vô hiệu gồm 2 loại: di chúc bị vô hiệu 1 phần và di chúc bị vô hiệu toàn phần. Di chúc sẽ bị tuyên bố là vô hiệu nếu nằm trong các trường hợp sau:

1. Di chúc bị vô hiệu nếu làm trái pháp luật

Những trường hợp di chúc bị tuyên bố là vô hiệu khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật bao gồm:

Pháp luật quy định rằng người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt không bị mất hành vi dân sự như bị tâm thần,.. Người có thể tự làm chủ hành vi của mình và phải từ 18 tuổi trở lên.

Nếu người lập di chúc dưới 15 tuổi thì sẽ không được lập di chúc. Còn từ 15 đến 18 tuổi thì phải được sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ thì di chúc mới có hiệu lực. Nếu không đáp ứng được những điều kiện trên thì di chúc sẽ bị vô hiệu.

Người lập di chúc phải trong tình trạng bình thường, không được đe dọa hay lừa dối, bắt buộc lập di chúc.

Ngoài ra, nội dung của di chúc cũng phải hợp pháp thì mới được công nhận là di chúc hợp lệ

Nội dung của di chúc phải đúng quy định pháp luật, di sản cho người thừa kế không được dùng vào việc trái pháp luật.

Di chúc phải tuân thủ về hình thức trình bày trong di chúc thì mới được công nhận là di chúc hợp pháp.

2. Di chúc sẽ bị vô hiệu nếu nội dung di chúc không áp dụng được thực tế 

Theo quy định pháp luật thừa kế mới nhất, di chúc sẽ bị vô hiệu nếu nội dung di chúc không áp dụng được các trường hợp sau:

Người nhận di sản bị chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc.

Di chúc cho các cơ quan hoặc tổ chức, nhưng đã không còn tồn tại đến thời điểm mở di chúc.

Các cá nhân, tổ chức không còn trong thời điểm mở di chúc nữa còn những cá nhân hoặc tổ chức khác vẫn được hưởng thừa kế.

Nếu phần di sản cho người thừa kế không còn khi mở di chúc thì di chúc sẽ bị vô hiệu. Hoặc nếu di sản còn một phần thì di chúc sẽ vẫn còn hiệu lực đối với phần còn lại đó.

Nếu di sản có nhiều bản khác nhau thì các bản trước sẽ bị vô hiệu, pháp luật sẽ làm việc căn cứ vào bản sau cùng.

Đối với phần tài sản phạm pháp thì di sản đó sẽ không được thừa kế. Nhưng phần di sản vi phạm pháp luật mà không ảnh hưởng gì đến các phần tài sản khác. Thì bản di chúc vẫn có hiệu lực đối với các tài sản đó.

3. Di chúc bị vô hiệu thì tài sản sẽ được chia như thế nào?

Nếu di chúc gặp phải những vấn đề trên thì sẽ bị vô hiệu từ 1 phần đến toàn phần. Nếu là 1 phần thì phần tài sản vẫn được chia theo nội dung của bản di chúc.

Còn nếu di chúc vô hiệu toàn phần thì phần tài sản sẽ được chia theo pháp luật. Còn đối với những trường hợp tài sản đó là phạm pháp thì sẽ được sung công quỹ.

Nếu một bên vợ hoặc chồng lập di chúc riêng định đoạt toàn bộ tài sản chung thì di chúc chỉ bị vô hiệu một phần.

Nếu di chúc bị làm giả, sửa đổi không đúng theo quy định của pháp luật thì sẽ bị vô hiệu. Chính vì thế khi lập di chúc cần phải thực hiện một cách chính xác theo quy định từ nội dung đến hình thức của di chúc.

Theo các quy định của di chúc trên cho ta thấy rằng một di chúc thì cần có nhiều yếu tố mới được xem là có hiệu lực. Tùy theo mức độ và từng trường hợp mà di chúc được xác định mức độ vô hiệu là vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu từng phần.

 

Theo https://dhlaw.com.vn