Platform là gì ? Có những mô hình kinh doanh Platform nào?

04/27/2021 14:38:00 Đăng bởi Mat Buss (0) bình luận
Platform là gì? Trong thời đại hiện nay, người ta nói rất nhiều về platform, đặc biệt là trong thế giới công nghệ, chúng ta thường gặp từ Blockchain platform, IoT Platform, AI Platform,.. Người ta thường bỏ qua khái niệm về Business plat... ... [Đọc tiếp]

Chuyển đổi số là gì? Định nghĩa chuyển đổi số

04/27/2021 11:12:00 Đăng bởi Mat Buss (0) bình luận
Chuyển đổi số (digital transformation) ngày càng trở nên quan trọng. Các doanh nghiệp trên toàn thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bán lẻ, tài chính và chăm sóc sức khỏe, cho đến khu vực công, đều đang khởi động các dự án chuyển đổi số ... ... [Đọc tiếp]

Phân biệt các khái niệm trong chuyển đổi số

04/27/2021 10:55:00 Đăng bởi Mat Buss (0) bình luận
Digital Transformation là gì ? Digital Transformation – Sự chuyển đổi số (DT): là sự thay đổi liên quan đến việc ứng dụng công nghệ số trong tất cả các khía cạnh của xã hội con người. Giai đoạn chuyển đổi có nghĩa là các mục đích số cho... ... [Đọc tiếp]